ALMA
Företaget ALMA jobbar med personlig utveckling mot privatpersoner och företag.
"Mentala gymmet"
Genom att öva med tankens kraft och att lyssna på inspelade guidningar när man vilar hjälper till att bryta eller ändra beteenden.
Metoden kan appliceras på alla plan man vill förbättra.
De ville ha seriestripar till reklamen i tidningar.
Här är två exempel.


BYGGITTA
Byggitta ritade jag åt företaget TB Exploatering.
tbexploatering.se
www.facebook.com/tbexploatering
Det är ett företag som utvecklar bygger nya bostäder med rätt kvalitet.
De ville visa i bilder vad de gör på hemsidan, facebooksidan och i reklam.
De kom framtill att de ville ha en kvinnlig frontfigur i serietecknarform.
Hon fick heta Byggitta.
Här är några exempel på de bilder som jag ritade.


Mjölby Kommun hållbarhetskalender 2016
Jag fick i uppdrag av Mjölby kommun att illustrera bilder till deras Hållbarhetskalender som ges ut till alla hushåll i kommunen.


Mjölby Kommun planscher 2016
Jag illusterarade 2 planscher till Mjölby kommun år 2016. Där budskapet utgick ifrån trygg och säker.


Nordsjö Kalender 

Jag illustrerade Nordsjö kalendrar 2016. Det är både nya illustrationer och gamla serier med.